สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ลำดับสำรอง ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ลำดับสำรอง ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องมารายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

(เพิ่มเติม) ตามลำดับสำรอง ปีการศึกษา 2563


       ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่สอบได้ลำดับสำรองปีการศึกษา 2563 นั้น

       บัดนี้มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา จึงให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวดังรายชื่อต่อไปนี้


รายชื่อนักเรียนที่ต้องมารายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  (เพิ่มเติม) ตามลำดับสำรอง ปีการศึกษา 2563  (รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ลำดับสำรอง)       ทั้งนี้ผู้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวในวันศุกร์ที่  19 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ


Tags :

view