สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและสำรอง   
(ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 11  มิถุนายน 2563 เท่านั้น)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและสำรอง   
(ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 13  มิถุนายน 2563เท่านั้น)


ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อโหลดเอกสาร

(ขั้นตอนยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว)

การจัดหาที่เรียนในกรณีที่สอบไม่ได้

http://www.secondary3.go.th/main/news/8773.html

Tags :

view