สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) ปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) จานวน 1 อัตรา

เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะได้รับการพิจารณาการจ้าง
ในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....

Tags :

view