สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

     ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ ครูภาษาจีน ครูแนะแนว และเจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 5 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีผู้เข้าสอบ จำนวน 14 ราย    ......อ่านประกาศ......  

Tags :

view