สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563
.................................


         ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ ครูภาษาจีน ครูแนะแนว และเจ้าหน้าที่สานักงาน (วิชาเอกภาษาไทย)
จานวน 5 อัตรา ประจาปีการศึกษา 2563ในการนี้ มีผู้สมัคร และมีสิทธิสอบ ดังนี้  ...ดาวน์โหลดประกาศ...

Tags :

view