สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่ม Line แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

กลุ่ม Line แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง

          1. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียน

          2. สแกน QR code เข้ากลุ่ม Line ประจำห้องเรียนของตนเอง เพื่อพบครูที่ปรึกษาและติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน

Tags :

view