สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ปีการศึกษา  2563

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เป็นครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน งานแนะแนว ภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน  5  อัตรา  ดังนี้

       1. ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                     จำนวน        2    อัตรา

       2. ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)                          จำนวน        1    อัตรา

       3. ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย (ช่วยงานประจำสำนักงาน)                 จำนวน       1    อัตรา

       4. ครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว                                                   จำนวน       1    อัตรา

 

       เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา

       ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  และจะได้รับการพิจารณาการจ้างในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

       อัตราค่าจ้าง

        ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)           เดือนละ  15,000  บาท

       ตำแหน่งครูอัตราจ้าง   วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)               เดือนละ  15,000  บาท

        ตำแหน่งครูอัตราจ้าง   วิชาภาษาไทย (ช่วยงานประจำสำนักงาน)     เดือนละ  15,000  บาท

       ตำแหน่งครูอัตราจ้าง    วิชาแนะแนว                                      เดือนละ  15,000  บาท

.....อ่านประกาศ...


Tags :

view