สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

==================================

ข้อมูลสมัคร วันที่ 3 - 12  พฤษภาคม 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
2.ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
2. แผนการเรียนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี
4. แผนการเรียนอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์
5. แผนการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
6. แผนการเรียนนันทนาการและการกีฬา
7. แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
8. แผนการเรียนวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ 


****กรณีไม่พบรายชื่อ ให้เข้าตรวจสอบสถานะในระบบรับสมัคร เพื่อแก้ไข/แนบเอกสารเพิ่มเติม****

Tags :

view