สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

TOR จัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง


      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อจัดหาลิฟต์โดยสารอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 2 ตัว เอทดแทนลิฟต์โดยสารตัวเดิมที่ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 27 ปี ทำให้ิฟต์ดังกล่าวไม่สาสารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม เกิดการขัดข้องได้รับการ้องเรียนบ่อยครั้ง รวมถึงก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ทำให้เกิดคววามเสียหานมางด้านการเรียนการสอนและการบริการ ซึ่งล้วน ต่มีความจำเปแนต้องใช้พื้นที่อาคารในการประกอบกิจกรรมทั้งสิ้น
ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน TOR

Tags :

view