สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563


1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
3.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
4.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
5.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
6.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ICP) แผนการเรียนภาษาจีน
7.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IJP) แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น

*** ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมารายงานตัว ดังนี้

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

           -  ให้นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมารายงานตัว พร้อมชำระค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและรับเอกสารมอบตัว วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ

           -  มอบตัววันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ถ้าไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์


    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

           -  ให้นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมารายงานตัว พร้อมชำระค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและรับเอกสารมอบตัว วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ

           -  มอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ถ้าไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์


===========================
สำรอง
===========================


1.สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2.สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
3.สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
4.สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
5.สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ

*** นักเรียนสำรองที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ไม่ต้องมารายงานตัว  ทางโรงเรียนติดต่อภายหลังในกรณีมีนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์

Tags :

view