สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


การยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
     -  ให้นักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ มาดำเนินการสอบแก้ตัว วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563

รายชื่อนักเรียนที่ "ไม่ผ่าน"

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   (.....ดูรายชื่อ.....)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   (.....ดูรายชื่อ.....)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   (.....ดูรายชื่อ.....)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   (.....ดูรายชื่อ.....)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   (.....ดูรายชื่อ.....)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   (.....ดูรายชื่อ.....)

Tags :

view