สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 12.10 น. วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็ปไซต์และติด ประกาศที่บอร์ด ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ

2. ประกาศผลสอบ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซด์ www.hwn.ac.th

3.  รายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 12.00 น. ( ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) ณ หอประชุม อาคาร 2 ชั้น 3

4.  มอบตัวและชำระเงิน วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ หอประชุม อาคาร 2 ชั้น 3 เวลา 09.00 น.– 12.00 น.

----------------------------------------------

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 12.10 น. วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็ปไซด์และติด ประกาศที่บอร์ด ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ

2.  ประกาศผลสอบ วันที่ 12 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซด์ www.hwn.ac.th

3.  รายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 12.00 น. ( ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) ) ณ หอประชุม อาคาร 2 ชั้น 3

4.  มอบตัวและชำระเงิน วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 12.00 น.

----------------------------------------------

มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19)

ในการเข้าสอบเข้าศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563

 

  1. ผู้เข้าสอบควรสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าสอบ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม
  2. โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลคัดกรองผู้เข้าสอบเบื้องต้น  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  กรณีมีไข้จะแยกผู้เข้าสอบ  สอบแยก ณ ห้องสอบสำรอง
  3. โรงเรียนจะจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  สำหรับทำความสะอาดล้างมือให้ผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเข้าห้องสอบ และจัดไว้ในจุดต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น
  4. โรงเรียนจัดห้องสอบที่มีลักษณะอากาศถ่ายเทสะดวก  โล่ง และไม่มีเครื่องปรับอากาศ

 

*** โรงเรียนไม่มีการจัดจำหน่ายอาหารในโรงเรียนในวันสอบ***


----------------------------------------------

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียน IP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (...ดาวน์โหลดรายชื่อ...)

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (...ดาวน์โหลดรายชื่อ...)

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียน IP , IEP ,ICP, IJP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (...ดาวน์โหลดรายชื่อ...)

Tags :

view