สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam  โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam  โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

1. ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP)  

2. ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP)  

3. ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP)  

4. ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP)  

========================================

*****  นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 10 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ( IP และ IEP )  ได้รับสิทธิ์โควตาเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนต้องยื่นความจำนงในเว็บไซต์ของโรงเรียนและสมัครสอบในวันที่  22 - 26  กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงเข้าสอบในวันเวลาที่กำหนด  การรับสิทธิ์ถึงจะสมบูรณ์

Tags :

view