สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

      ให้นักเรียนที่ได้รับการพิจาณาให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 มารายงานตัว ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ห้องแนะแนว ชั้น 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ดาวน์โหลด)

Tags :

view