สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

     - สอบวันที่ 25, 27 กุมภาพันธ์ 2563

    -  หยุดเรียนวันที่ 24, 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5

     - สอบวันที่ 24,26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563

     - หยุดเรียนวันที่ 25, 27 กุมภาพันธ์ 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     -  สอบวันที่ 17, 19 กุมภาพันธ์ 2563

     - หยุดเรียนวันที่ 18, 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2563

------------------------------------------------------------------------

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ดาวน์โหลด)

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (ดาวน์โหลด)

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ดาวน์โหลด)

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ดาวน์โหลด)

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (ดาวน์โหลด)

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ดาวน์โหลด)

Tags :

view