สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นิทรรศการวิชาการ “ลูกหอวังนนท์นำวิชาการ สืบสานวิถีศิลปหัตถกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ

นิทรรศการวิชาการ “ลูกหอวังนนท์นำวิชาการ สืบสานวิถีศิลปหัตถกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ

        กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการวิชาการ “ลูกหอวังนนท์นำวิชาการ สืบสานวิถีศิลปหัตถกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ และ pre-horwangnon ม.1 ” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563

(((((ตรวจสอบคะแนน  /  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  Pre-Horwangnon )))))

Tags :

view