สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แบบฟอร์มรายชื่อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มรายชื่อหนังสือเรียน ปีการศึกษา  2563  (ดาวน์โหลด)

----------------------------------------

คำชี้แจง

1.      ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรุณาตรวจสอบหนังสือ บนเว็บไซต์    http://academic.obec.go.th/textbook/web/  ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา (หนังสือเรียนฟรี 15 ปี)  **ถ้าไม่มีในบัญชีกำหนดสื่อให้เปลี่ยนแปลงเล่มที่มีในบัญชีแทน

2.      พร้อมจัดพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ในเว็บไซต์

3.      ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2563  จัดส่งข้อมูลรายชื่อหนังสือทั้งหมดไปที่   E-mail :  saowaroswankaewann@gmail.com


Tags :

view