สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ตารางกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน ครั้งที่ 69

 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โหลดตารางกิจกรรมการแข่งขัน......ดาวน์โหลด.....

-------------------------------------------------------------

กำหนดการแข่งขันการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Sciance Show)

          1.1 เกณฑ์การให้คะแนน

               - การส่งเล่มรายงาน (5 คะแนน) วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00 น. ส่งได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 6 จำนวน 6 เล่ม

          1.2 ม.ต้น ดำเนินการแข่งขัน ระดับเขต วันที่ 8 พ.ย. 62

                   เขต 2  ลงทะเบียน              07.15 - 08.00 น.

                  จับฉลาก                            08.00 น.

                  แข่งขัน                             08.15 – 12.00 น.  

                  เขต 1  ลงทะเบียน               12.00 - 12.30 น.

                  จับฉลาก                            12.30 น.

                  แข่งขัน                             12.30 – 16.30 น.  

     ม.ปลาย ดำเนินการแข่งขัน วันที่ 9 พ.ย. 62

                   เขต 2  ลงทะเบียน              07.15 - 08.00 น.

                  จับฉลาก                            08.00 น.

                  แข่งขัน                             08.15 – 12.00 น.  

                   เขต 1  ลงทะเบียน             12.00 - 12.30 น.

                  จับฉลาก                            12.30 น.

                  แข่งขัน                             12.30 – 16.30 น.  

         


Tags :

view