สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มาแล้ว!! ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 2

มาแล้ว!!  ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 2

《《《สิ้นสุดการสมัคร "เพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์" 》》》
+++รายละเอียนการเปิดรับสมัคร+++
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 14 – 25 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ทาง www.hwn.ac.th
3. ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 บาท วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
4. เริ่มโครงการสัปดาห์แรกวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 (จัดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ จำนวน 10 ครั้ง /ภาคเรียน เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.30 น.)
5. รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด เช่น ห้องเรียนหุ่นยนต์ กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกและความเป็นผู้นำ เป็นต้น

     ****(การแต่งกายมาเรียน สวมใส่ชุดลำลอง ,อาหารกลางวันนักเรียนเลือกซื้อที่โรงอาหารได้ตามอัธยาศัย)****

 <<<<<   ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนที่นี่  >>>>>

----------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
"ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์" ค่าย 2 

 <<<<<   ตรวจสอบรายชื่อแยกกลุ่มที่นี่  >>>>>
*****ผู้ประสานงานโครงการ*****

087-3826985  ครูอนิวรรต จันทร์เทพ 
087-7008794  ครูอรวรรณฟักสังข์ 
088-4430084  ครูสุพาสนา ศิริเลิศ

Tags :

view