สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางเรียนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     - วิทยาศาสตร์ (โหลดตารางเรียน)
     -  คอมพิวเตอร์   (โหลดตารางเรียน)
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (โหลดตารางเรียน)
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (โหลดตารางเรียน)
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม (โหลดตารางเรียน)
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    - ภาษาอังกฤษ (โหลดตารางเรียน)
     - ภาษาจีน (โหลดตารางเรียน)
     - ภาษาญี่ปุ่น (โหลดตารางเรียน)
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (โหลดตารางเรียน)
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (โหลดตารางเรียน)
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     - อุตสาหกรรม (โหลดตารางเรียน)
     - คหกรรม (โหลดตารางเรียน)
     - ธุรกิจ (โหลดตารางเรียน)
9.งานแนะแนว (โหลดตารางเรียน)
10.งานห้องสมุด (โหลดตารางเรียน)

Tags :

view