สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสิน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนที่สนใจสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มฯ และส่งรายชื่อกรรมการได้ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2562
สามารถติดต่อได้ที่ ครูกัญญามาศ ศิริจำปา โทรศัพท์ : 085-8304469
e-mail : ksirijumpa2@gmail.com

แบบฟอร์มสมัครเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 (ดาวน์โหลด)

Tags :

view