สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาอาคารสถานที่ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ รักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทิ้งสิ้น 2,350,000.00 บาท   ..........อ่านเพิ่ม........

Tags :

view