สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  :

 สอบวันที่ 17, 19 กันยายน 2562

หยุดเรียนวันที่ 13, 16 และ 18 กันยายน 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  :

สอบวันที่ 13, 16 และ 18 กันยายน 2562

หยุดเรียนวันที่ 12, 17 และ 19 กันยายน 2562ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6

Tags :

view