สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3     -  สอบวันที่  9 และ 11 กรกฏาคม  2562

                                                 -  หยุดเรียนวันที่ 8 , 10 และ 12 กรกฏาคม 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6    -  สอบวันที่ 8 , 10 และ 12  กรกฏาคม  2562

                                                -  หยุดเรียนวันที่  9 และ 11 กรกฏาคม 2562


ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (โหลดตารางสอบ ม.1)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  (โหลดตารางสอบ ม.2)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (โหลดตารางสอบ ม.3)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  (โหลดตารางสอบ ม.4)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  (โหลดตารางสอบ ม.5)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (โหลดตารางสอบ ม.6)Tags :

view