สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงการค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์

1. สมัครผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 20-30 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ทาง www.hwn.ac.th

3. ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 บาท วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคลและงบประมาณ (งานการเงิน) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

4. เริ่มโครงการสัปดาห์แรกวันเสาร์ที่  15 มิถุนายน 2562  (จัดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ จำนวน 10 ครั้ง /ภาคเรียน  เวลา 07.30 – 13.30 น.)


 1. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (โหลดรายชื่อที่สมัครเข้าร่วมโครงการ)

2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (โหลดรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (โหลดรายชื่อตามกลุ่ม ใหม่


Tags :

view