สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปี2562

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1. ครูอัตราจ้างกลัุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  1 อัตรา

2.ครูอัตราจ้างงานวิจัย สำนักอำนวยการ  1 อัตรา

3.ครูอัตราจ้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่นะเบียน - วัดผล งานทะเบียนวัดผล

5.พี่เลี่ยงเด็กพิการ  งานแนะแนว

6.นักการภารโรง - คนงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปี2562(ดาวน์โหลดประกาศ)

Tags :

view