สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เอกสารกลุ่มงานวิชาการ

โหลดเอกสาร

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint Online ) ม. 1-6  (ดาวน์โหลด) 

แผนการจัดการเรียนรู้-แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชา (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่องจนจบรายวิชาหรือบล็อกคอร์ส (Block Course)  (ดาวน์โหลด)

Tags :

view