สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562

ประกาศการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562


1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น.
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น.
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น.
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 3

Tags :

view