สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (IP)    สอบคัดเลือก  / โควตา Pre Exam  สำรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (IEP)  สอบคัดเลือก  / โควตา Pre Exam  สำรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (IP)    สอบคัดเลือก  / โควตาโรงเรียน    /   โควตา Pre Exam  สำรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    วิทย์ คณิต (IEP)   สอบคัดเลือก  / โควตาโรงเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   คณิต อังกฤษ (IEP)   สอบคัดเลือก  โควตาโรงเรียน    /   โควตา Pre Exam  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ICP)   สอบคัดเลือก 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (IJP)    สอบคัดเลือก  

Tags :

view