สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สรุปรายงานการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

สรุปรายงานการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

 

วัน-เดือน-ปี

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

 

รวม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

 

รวม

IEP

IP

IEP

IP

IJP

ICP

23-02-19

49

100

149

9

22

7

4

33

24-02-19

47

104

151

5

7

0

0

12

25-02-19

16

19

35

13

35

0

0

48

26-02-19

20

46

66

20

13

6

2

41

27-02-19

13

32

45

14

10

6

3

33

รวม

145

301

446

61

87

19

9

176


  หมายเหตุ : วันที่ 5 มีนาคม 2562 ยกเลิกประชุมผู้ปกครอง  (การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4)

Tags :

view