สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

ม. 1 – 3        สอบวันที่ 21 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ม. 4 – 5        สอบวันที่ 18 , 20 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ม. 6              สอบวันที่ 15 , 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562

                   (ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ม 6 หยุดทบทวนบทเรียน )

การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง สอบเฉพาะม. 1 และ ม 2

                   สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 1 มีนาคม 2562

Tags :

view