สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  สอบวันที่ 11 และ 13 ธันวาคม 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  สอบวันที่ 12 , 14  และ 17 ธันวาคม 2561

***ให้นักเรียนมาสอบในวันที่กำหนด ส่วนตารางสอบใช้ตารางสอบเดิม***

---------------------------------------------------------------

ตารางสอบ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

Tags :

view