สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ตารางกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ลำดับ

กิจกรรม

วัน เวลาที่แข่งขัน

สถานที่

1

การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ต้น

24 พฤศจิกายน 2561

- ภาคเช้า 9:00-12:00 น.

- ภาคบ่าย 13:30 เป็นต้นไป

ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 4

ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3

(2302 , 2304)

2

การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย

23 พฤศจิกายน 2561

- ภาคเช้า 9:00-12:00 น.

- ภาคบ่าย 13:30 เป็นต้นไป

ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 4

ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2

(2202 , 2204)

3

โครงงานประเภททดลอง ม.ต้น

23 พฤศจิกายน 2561

- รายงานตัว 8:00-9:00 น.

- เวลาแข่งขัน 9:00-17:00 น.

ชั้น 2 อาคาร 4

4

โครงงานประเภททดลอง ม.ปลาย

24 พฤศจิกายน 2561

- รายงานตัว 8:00-9:00 น.

- เวลาแข่งขัน 9:00-17:00 น.

ชั้น 2 อาคาร 4

5

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.ต้น

23 พฤศจิกายน 2561

- รายงานตัว 8:00-9:00 น.

- เวลาแข่งขัน 9:00-17:00 น.

ลานเฉลิมพระเกียรติ

6

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.ปลาย

24 พฤศจิกายน 2561

- รายงานตัว 8:00-9:00 น.

- เวลาแข่งขัน 9:00-17:00 น.

ลานเฉลิมพระเกียรติ

7

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น

23 พฤศจิกายน 2561

- รายงานตัว 8:00-9:00 น.

- เวลาแข่งขัน 9:00-17:00 น.

ห้องปฏิบัติการ 2403

8

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย

23 พฤศจิกายน 2561

- รายงานตัว 8:00-9:00 น.

- เวลาแข่งขัน 9:00-17:00 น.

ห้องปฏิบัติการ 2405

9

Science show ม.ต้น

23 พฤศจิกายน 2561

- รายงานตัว 8:00-9:00 น.

- เขต 1 แข่งขัน  9:00-12:00 น.

- เขต 2 แข่งขัน  13:00-16:00 น.

ห้องประชุมชั้น 3

10

Science show ม.ปลาย

24 พฤศจิกายน 2561

- รายงานตัว 8:00-9:00 น.

- เขต 1 แข่งขัน  9:00-12:00 น.

- เขต 2 แข่งขัน  13:00-16:00 น.

ห้องประชุมชั้น 3

11

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 3 มิติ ปล่อยอิสระ

 

23 พฤศจิกายน 2561

 

โรงยิม

12

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ

23 พฤศจิกายน 2561

 

โรงยิม

13

อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ

- ประดิษฐ์แข่งขัน

23 พฤศจิกายน 2561

- แข่งขัน

24 พฤศจิกายน 2561

 

ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โหลดเอกสาร

Tags :

view