สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 898,800 บาท
(แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่   (....ดาวน์โหลด...)

Tags :

view