สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินมั้งสิ้น 2,296,000.00 บาท (สองล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)........อ่านต่อที่นี่......

Tags :

view