สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกวดราคาโครงการพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,320,295 บาท  ตามรายการดังนี้.......อ่านประกาศทั้งหมด.......

Tags :

view