สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2561

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2561

 

ว.ด.ป.

ภาค

เวลา

รายละเอียด

6 เมษายน 2561

เช้า

08.00-12.00 น.

รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4

7 เมษายน 2561

เช้า

08.00-12.00 น.

รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1

8 เมษายน 2561

เช้า

08.00-12.00 น.

รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4

20 พฤษภาคม 2561

เช้า

08.00-12.00 น.

รับมอบตัวนักเรียนระดับ ม.5

20 พฤษภาคม 2561

บ่าย

12.30-16.30 น.

รับมอบตัวนักเรียนระดับ ม.3

27 พฤษภาคม 2561

เช้า

08.00-12.00 น.

รับมอบตัวนักเรียนระดับ ม.6

27 พฤษภาคม 2561

บ่าย

12.30-16.30 น.

รับมอบตัวนักเรียนระดับ ม.2


วันที่ 6 เมษายน 2561 (รอบเช้า)  ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

      เวลา  08.30-09.00 น.       -  ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียน

      เวลา  09.00-10.15 น.       -  พิธีเปิด

-  ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียน

      เวลา  10.15-12.00 น.       -  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                                       -  รับเอกสารและกรอกข้อมูล/กิจกรรม Classroom meeting

                                       -  รับมอบตัวนักเรียน

                                       -  จองและจ่ายค่าชุดพละ/กระเป๋านักเรียน/ชุดนักเรียน

 

วันที่ 7-8 เมษายน 2561 (รอบเช้า)  ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

      เวลา  08.30-09.00 น.       -  ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียน

      เวลา  09.00-10.15 น.       -  พิธีเปิด

-  ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียน

      เวลา  10.15-12.00 น.       -  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                                       -  รับเอกสารและกรอกข้อมูล/กิจกรรม Classroom meeting

                                       -  รับมอบตัวนักเรียน

                                       -  จองและจ่ายค่าชุดพละ/กระเป๋านักเรียน/ชุดนักเรียน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 (รอบเช้า)  ม.5 และ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 (รอบเช้า)  ม.6

      เวลา  08.30-09.00 น.       -  ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียน

      เวลา  09.00-10.15 น.       -  พิธีเปิด

-  ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียน

      เวลา  10.15-12.00 น.       -  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                                      -  รับเอกสารและกรอกข้อมูล/ใบแจ้งการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน/

                                         กิจกรรม Classroom meeting

                                      -  รับมอบตัวนักเรียน

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 (รอบบ่าย)  ม.3 และ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 (รอบบ่าย)  ม.2

      เวลา  12.30-13.00 น.       -  ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียน

      เวลา  13.00-14.15  น.      - พิธีเปิด

-  ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียน

      เวลา  14.15-16.15 น.       -  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                                      -  รับเอกสารและกรอกข้อมูล/ใบแจ้งการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน/

                                         กิจกรรม Classroom meeting

                                       -  รับมอบตัวนักเรียน

 

Tags :

view