สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่สมัครสอบ และห้องสอบ  ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทพื้นที่บริการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภททั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนบริหารธุรกิจ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เน้นภาษาจีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เน้นภาษาญี่ปุ่น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนนันทนาการและการกีฬา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์

-----------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4  ปีการศึกษา 2561

 

ว.ด.ป.

ภาค

เวลา

รายละเอียด

6 เมษายน 2561

เช้า

08.00-12.00 น.

รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4

7 เมษายน 2561

เช้า

08.00-12.00 น.

รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1

8 เมษายน 2561

เช้า

08.00-12.00 น.

รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4

20 พฤษภาคม 2561

เช้า

08.00-12.00 น.

รับมอบตัวนักเรียนระดับ ม.5

20 พฤษภาคม 2561

บ่าย

12.30-16.30 น.

รับมอบตัวนักเรียนระดับ ม.3

27 พฤษภาคม 2561

เช้า

08.00-12.00 น.

รับมอบตัวนักเรียนระดับ ม.6

27 พฤษภาคม 2561

บ่าย

12.30-16.30 น.

รับมอบตัวนักเรียนระดับ ม.2


วันที่ 6 เมษายน 2561 (รอบเช้า)  ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

      เวลา  08.30-09.00 น.       -  ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียน

      เวลา  09.00-10.15 น.       -  พิธีเปิด

-  ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียน

      เวลา  10.15-12.00 น.       -  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                                       -  รับเอกสารและกรอกข้อมูล/กิจกรรม Classroom meeting

                                       -  รับมอบตัวนักเรียน

                                       -  จองและจ่ายค่าชุดพละ/กระเป๋านักเรียน/ชุดนักเรียน

 

วันที่ 7-8 เมษายน 2561 (รอบเช้า)  ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

      เวลา  08.30-09.00 น.       -  ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียน

      เวลา  09.00-10.15 น.       -  พิธีเปิด

-  ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียน

      เวลา  10.15-12.00 น.       -  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                                       -  รับเอกสารและกรอกข้อมูล/กิจกรรม Classroom meeting

                                       -  รับมอบตัวนักเรียน

                                       -  จองและจ่ายค่าชุดพละ/กระเป๋านักเรียน/ชุดนักเรียน

Tags :

view