สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.1 
 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  IP ม.1.....)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.1  
(.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง   IP ม.1.....)

--------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IEP ชั้น ม.1 
 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  IEP ม.1.....)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IEP ชั้น ม.1    
(.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง   IEP ม.1.....)

--------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโควตาเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.4   
(.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโควตาเข้าศึกษาต่อ  IP ม.4.....)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.4   
(.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  IP ม.4.....)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.4 
(.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง   IP ม.4.....)

--------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโควตาเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IEP ชั้น ม.4   
(.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโควตาเข้าศึกษาต่อ  IEP ม.4  (วิทย์-คณิต).....)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IEP ชั้น ม.4 
 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  IEP ม.4  (วิทย์-คณิต).....)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IEP ชั้น ม.4 
(.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง   IEP ม.4  (วิทย์-คณิต).....)

--------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโควตาเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IEP ชั้น ม.4   
(.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโควตาเข้าศึกษาต่อ  IEP ม.4  (ศิลป์-คำนวณ).....)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IEP ชั้น ม.4   
(.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  IEP ม.4  (ศิลป์-คำนวณ).....)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IEP ชั้น ม.4 
(.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง   IEP ม.4  (ศิลป์-คำนวณ).....)

Tags :

view