สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

English & Culture Learning Experience Camp in  Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

English & Culture Learning Experience Camp in

Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

15th – 24th April 2018

        กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  สร้างโปรแกรม 7 คืน 9 วัน สำหรับบุตร-หลานของท่าน เพื่อใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน  ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญๆ พร้อมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาที่สาม ร่วมกับภาษาอังกฤษ โดยใช้ประสบการณ์ตรง 

               ในโปรแกรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น  (Learning by doing) และ ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนจะได้ฝึกภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ ในวัฒนธรรมของญี่ปุ่น พร้อมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและประวัติในสถานที่ต่างๆ กับ ไกด์ท้องถิ่นด้วย  ในโปรแกรมที่ทางกลุ่มสาระฯสร้าง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรง  นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ถึงแม้เป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษหลัก แต่เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในบรรยากาศของ English & Culture Learning Experience  

               ทางกล่มสาระฯ จะนำนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น ณ เมือง    โอซาก้า {Osaka} เมืองเกียวโต {Kyoto} เมืองนารา {Nara} และ เมืองโกเบ {Kobe} เป็นทริปพักแรม 7 คืน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ การอยู่ร่วมกันและทัศนศึกษาแบบ Backpack นักเรียนจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนนักเรียนหรือคุณครู เพียงอย่างเดียว รู้จักการแบ่งปัน การใช้พื้นที่ร่วมกัน นักเรียนจะได้ความรู้และความประทับใจไม่รู้ลืม 

---------------------------------------------

โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  

กำหนดการ

Tags :

view