สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัคร

     -  วันที่ 7 ธันวาคม 2560  -  31 มกราคม 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์

หลักฐานการสมัคร

     -  ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของโรงเรียน พร้อมติดรูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

     -  เงินค่าสมัครสอบ Pre-exam จำนวน 250 บาท

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ

     -  วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์โรงเรียน หรือ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กำหนดการสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ

     -  ทดสอบ Pre-exam วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น (ใช้แบบทดสอบวัดความพร้อมทางการเรียน 3 รายวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.................DOWNLOAD.................

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ Pre-exam   ชั้น ม.1 และ ม.4

Tags :

view