สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายงานผลการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายงานผลการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง   ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ซึ่งมีครูที่ได้รับการประเมิน 4 ท่าน ดังนี้

1.นางภษพอน  ประเภา  โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี

2. นางกิตติมา  ธีรสรเดช  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

3.นางสาวยุวรี  ช่วยอาสา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

4.นางสาวอุษากร  ชินพัฒน์   โรงเรียนสตรีนนทบุรี

Tags :

view