สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศข่าวจากกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศข่าวจากกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

1.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 
ระดับม.ต้นและม.ปลาย  ทีมละ 2 คน  ภายในวันที่ 12 กันยายน 2556

2.รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  8 รายการฟรี  
จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
     รายการดังต่อไปนี้  
     -  24 ส.ค. 2556 web site (PHP)      
     -  27 ส.ค. 2556 และ 28 มี.ค. 2557  special effect          
     -  15 ต.ค. 2556 และ 1 เม.ย. 2557  ตัดต่อวิดีโอ    .                                                                        
     -  25 ต.ค. 2556 และ 7 ธ.ค. 2556  -  8 เม.ย.2557  การ์ตูนเอนิเมชั่น            
     -  19 พ.ย. 2556 Mac osx
     -  23 พ.ย. 2556 Google App
     -  26 พ.ย. 2556 หุ่นยนต์Arduino              
     -  3   ธ.ค. 2556  Mobile App                            

เวลาอบรม  รายการละ 1 วัน   สามารถเลือกวันได้  สามารถสมัครได้หลายรายการกรณีไม่เต็มที่นั่ง 

สนใจติดต่อที่ อ.พิมพ์ปวีณ์  

Tags :

view