สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน


วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 รายงานตัวเวลา 11.00 น.นักเรียน ม.2 และ ม.5

-          ยอดเยี่ยม 3.85 - 4.00

-          ดีมาก 3.65 - 3.84

-          นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดของระดับชั้น

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556

รอบเช้า รายงานตัวเวลา 07.00 น.นักเรียน ม.1 และ ม.4

-          นักเรียนม.1และม.4ที่สอบเข้าได้ที่ 1

รอบบ่าย รายงานตัวเวลา 11.00 น.นักเรียน ม.3 และ ม.6

-          ยอดเยี่ยม 3.85 - 4.00

-          ดีมาก 3.65 - 3.84

-          นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดของระดับชั้น

Tags : รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

view