สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เพลงชาติไทย

ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)

คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ในนามกองทัพบก

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

เพลง        สดุดีพระแม่เจ้า

ผู้ประพันธ์  ทวี  มาศมัณทนะ  

       องค์ราชินีนั้นเป็นศรีสง่า   ชาวประชาขอเทิดพระแม่ขวัญ
       พระบารมีควรคู่ขวัญราชัน   ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวันท์สดุดี

       ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์   ทรงประพาสเยี่ยมเยียนทุกถิ่นที่
       ออกตกเหนือใต้ทรงรักใคร่ปรานี   สร้างสัมพันธ์น้องพี่ผองเราสุขสันต์

       อ่า องค์พระราชินีศรีหล้า   หลั่งเมตตาประทานแด่ชนทุกชั้น
       จะจนหรือมีใช่ศักดิ์ศรีต่างกัน  ด้วยพระทัยตั้งมั่นเหมือนดั่งมารดร

       องค์ราชินีนั้นเป็นศรีสง่า   พระจริยางดงามเมื่อสโมสร
       เป็นขัตติยะเป็นมิ่งขวัญนิกร  ขอถวายพระพรขอสดุดี.

view