สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2559– ปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์ : 081-5522311

E-mail : dna2546@hotmail.com

วุฒิการศึกษาสุงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 0822485599

E mail : rampai 0621@gmail.com

วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : 084-7051875

E-mail : kittisak2411@gmail.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เบอร์โทรศัพท์ : 081-0396503

E-mail : dowstar@gmail.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาเศรษฐศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เบอร์โทรศัพท์ : 065-0096457

E-mail : Sukanya.hwn.ac.th

                           

                                                                 


                                                                  

           

view