สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
15 August, 2013 - 23:33นายไพฑูรย์  จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

วิสัยทัศน์ส่วนตัว

          มุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศตนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาและทำคุณประโยชน์ให้มากที่สุด แก่ชีวิต ครอบครัว วงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมัธยมศึกษาและสังคมไทย

------------------------------------------------

ปรัชญา / แนวคิดในการทำงาน

          “หากทำสิ่งใดแล้วมีความสุขและความสุขนั้นไม่เป็นการทำร้ายตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเสียหายให้กับผู้อื่นก็จงทำตามที่ปรารถนา”

          ในการบริหารโรงเรียนก็เช่นกัน หากเราทำให้ครูมีความสุข นักเรียนมีความสุขเชื่อว่าการบริหารโรงเรียนจะประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแน่นอน เพราะเมื่อคนมีความสุขย่อมทำหน้าที่ของตนเอวได้เป็นอย่างดี

------------------------------------------------


 
  หัวข้อย้อนหลัง
 
 Update
 
 หมวดหมู่
 ค้นหา

 
view