สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลการสอบคัดเลือก Pre-Exam เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (IP) และ (IEP)

ผลการสอบคัดเลือก Pre-Exam เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  (IP) และ (IEP)

   ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (Intensive Program)  และด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   (Intensive English Program)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ทางโครงดารห้องเรียนพิเศษ จึงจัดโครงการทดลองสอบคัดเลือก Pre-Exam  เข้าเรียน ม.1 (IP), ม.1 (IEP),ม.4 (IP) และ ม.4 (IEP)  โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกสให้นักเรียนได้พบศักยภาพตนเองป็นการส่งเสริมนักเรียนและผู้ปกครองได้เตรียมตัวสู่การเรียนในอนาคต

1. ผลการคัดเลือก  Pre-Exam  ม.1 (Intensive Program)  UPDATE

2.ผลการคัดเลือก  Pre-Exam  ม.1  (Intensive English Program)

3. ผลการคัดเลือก  Pre-Exam  ม.4 (Intensive Program)

4.ผลการคัดเลือก  Pre-Exam  ม.4   (Intensive English Program)

Tags :

view