สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ครูสุชิน ฟักสังข์

การต่อวงจรปลั๊กลอยควบคุมด้วยสวิตซ์. https://youtu.be/jgBCQjydCRU การเข้าสายขั้วพลาสติก. https://youtu.be/YkHPxZK-hXk การเข้าสายขั้วกระเบื้อง https......

อ่านต่อ

ครูกิตติมา

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์...

อ่านต่อ

ครูพรทิพย์

ใบความรู้เรื่อง กระแสไฟฟ้า ใบความรู้เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 2 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ

ครูพิมนุชา

สื่อการสอนครูพิมนุชาเรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์...

อ่านต่อ

ครูเชิดศักดิ์

สื่อการสอนครูเชิดศักดิ์ กดที่นี่ .....สื่อการสอน.........

อ่านต่อ

ครู รุจิอาภา

การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ ...

อ่านต่อ

ครู สุภาลักษมี

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน คำกริยา คำนาม คำบุพบท คำวิเศษณ์ คำสรรพนาม คำสันธาน คำอุทาน โคลงโลกนิติ ...

อ่านต่อ

ครู เบญจมาพร

การแยกตัวประกอบของพหุนาม การคูณเลข 2 หลัก ที่ลงท้าย 4 (2) ...

อ่านต่อ

ครู จุฑามาศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง การคูณเลข 2 หลัก ที่ลงท้าย 4 ...

อ่านต่อ

ครู พิมนุชา

สื่อการเรียนการสอน ------------------------------------------------------------- Motion การเคลื่อนที่ ความชื้นของอากาศ ความดันอากาศ ...

อ่านต่อ
view