สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP) แผนการเรียนภาษาอังก...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

การยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2     -  ให้นักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ มาดำเนินการสอบแก้ตัว วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563 รายชื่อนักเรียนที่ "ไม่ผ่าน" ชั้...

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ  4 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

          เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแ...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563       ให้นักเรียนที่ได้รับการพิจาณาให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระ...

อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3      - สอบวันที่ 25, 27 กุมภาพันธ์ 2563     -  หยุดเรียนวันที่ 24, 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5      -...

อ่านต่อ

สื่อการสอน

ครูกิตติมา

ครูพรทิพย์

ครูพิมนุชา

ครูเชิดศักดิ์

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

24 พฤศจิกายน 2559 ลูกนวมินทร์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคา

ถ้าไม่สามารถดูวีดีโอได้ให้คลิกลิงค์ข้างล่าง https://video-ams3-1.xx.f...