สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กำหนดการ  พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 

กำหนดการ  พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  วันที่ 29 มีนาคม 2560  (พิธีซ้อม) พิธีซ้อม  ...

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ที่ไม่จบพร้อมรุ่น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียน ที่ไม่จบพร้อมรุ่น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียน ที่ไม่จบพร้อมรุ่น ม.3  รายชื่อนักเรียน ที่ไม่จบพร้อมรุ่น ม.6

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาคักเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึดษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการพิจารณาคักเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึดษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560

     ตามที่โรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียน ชั้น ม.3 ที่ยื่นความจำนงเข้าสมัครศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560  โดยการใช้กระบวนการแนะแนวให้ปก่นักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบ หลักการพิจารณา...

อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับบเลือกให้จำหน่ายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับบเลือกให้จำหน่ายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับบเลือกให้จำหน่ายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560    ด้วยโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบอารร้านค้าโรงอาหารประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจำหน่ายในโรงเรียน บัดนี้โ...

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านรอบที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ชันมัธยมศึกษาปีที่  1 ชันมัธยมศึกษาปีที่  2 ชันมัธยมศึกษาปีที่  3 ชันมัธยมศึกษาปีที่  4 ชันมัธยมศึกษาปีที่  5 ชันมัธยมศึกษาปีที่  6

อ่านต่อ
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

 

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 400 คน    1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโดยการสอบคัดเลือกและผลคะแนน O-NET  จำนวน  128 &...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ 4  (IP),(IEP)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ 4 (IP),(IEP)

         ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ได้ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ 4  (IP),(IEP)  ...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนกรณีพิเศษ (โควต้า) โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนกรณีพิเศษ (โควต้า) โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี (Intensive Program)  และด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   (Intensive Eng...

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย English & Culture Learning Experience Camp in Hong Kong - South Korea

รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย English & Culture Learning Experience Camp in Hong Kong - South Korea

รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย English & Culture Learning Experience Camp in Hong Kong - South Korea ค่าร่วมโครงการ คนละ 38,500 บาท รวมทุกอย่างแล้วเป้นเวลา 9 วัน 7 คืน ***สนใจติดต่อครูกลุ่มสาระฯ ภาา...

อ่านต่อ
ใบลานักเรียน

ใบลานักเรียน

การลา 1. การลากิจธุระในระหว่างเรียน  ต้องมีจดหมายผู้ปกครองแจ้งให้ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทราบ 2. ลากิจ ต้องมีลายเซ็นขออนุญาตจากผู้ปกครองทุกครั้ง  ให้ยื่นใบลาอย่างช้า ก่อนการลากิจ 1 วัน 3....

อ่านต่อ

บทความ/สาระความรู้

NYC Marathon Returns

Learning English from News

สื่อการสอน

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

ครู เบญจมาพร

ครู จุฑามาศ

ครู พิมนุชา

24 พฤศจิกายน 2559 ลูกนวมินทร์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคา

ถ้าไม่สามารถดูวีดีโอได้ให้คลิกลิงค์ข้างล่าง https://video-ams3-1.xx.f...

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 รอบชิง...

รองูเข้าฝัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี Ultra HD

รองูเข้าฝัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 ร...