สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศผลสอบ Pre Exam 2562

ประกาศผลสอบ Pre Exam 2562

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เรียงตามลำดับคะแนน 1-10 ประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.1-เรียงคะแนน ประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.1-เรียงคะแนน ประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.4-เรียงคะแนน ประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.4-เรียงคะแนน ...

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

        ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยื่นความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากผลกา...

อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

ม. 1 – 3        สอบวันที่ 21 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ม. 4 – 5        สอบวันที่ 18 , 20 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ม. 6 &n...

อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติ...

อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

          กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรีย...

อ่านต่อ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มัธยมศึกษาปีที่&n...

อ่านต่อ
เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โหลดเอกสาร เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โหลดเอกสาร เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม Teach_Blueprint 2562

คู่มือ การใช้ MY Office school

งานวิจัย

กิจการนักเรียน

 

สารสนเทศโรงเรียน

สื่อการสอน

ครูพิมนุชา

ครูเชิดศักดิ์

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

ครู เบญจมาพร

ครู จุฑามาศ

24 พฤศจิกายน 2559 ลูกนวมินทร์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคา

ถ้าไม่สามารถดูวีดีโอได้ให้คลิกลิงค์ข้างล่าง https://video-ams3-1.xx.f...

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 รอบชิง...